FRI FIGURS HISTORIE

Fri figur-festivalen ble arrangert av UNIMA Norge for første gang i Oslo i mai 2007. Men to festivaler var forløperne til denne:

I forbindelse med UNIMA Norges 30 års-jubileum høsten 2004 ble det i samarbeid med Oslo Nye Dukketeatret og Høgskolen i Oslo arrangert en jubileumsfestival. I løpet av ei helg ble 11 forskjellige figurteaterforestillinger vist, med godt publikumsbelegg. Programmet for festivalen besto utelukkende av norskproduserte forestillinger, med et vidt spekter av uttrykk.

Høsten 2005 arrangerte så Bydel Sagene, i samarbeid med Oslo Nye, en festival med norske og utenlandske forestillinger på programmet, også denne gangen med godt besøk. Festivalen ble arrangert i etterkant av Den internasjonale figurteaterfestivalen i Kristiansand.

Erfaringene fra disse to årene gjorde at styret i UNIMA Norge tok kontakt med viktige aktører i figurteatermiljøet for å få til en permanent figurteaterfestival i Oslo, en festival som skulle vise bredden og kvaliteten i norsk figurteater.

Målet var da å skape et samlingssted for norsk figurteater og vise hvilke muligheter figurteatret har som del av et moderne teateruttrykk. Vi ønsket både å skape et faglig samlingspunkt for figurteatermiljøet, men også å inspirere og vise publikum det ypperste av norsk figurteater.

I 2011 ble Den Internasjonale Figurteaterfestivalen i Kristiansand dessverre nedlagt. Dermed er Fri Figur nå den eneste figurteaterfestivalen i Norge. Av den grunn har UNIMA Norge utvidet formålsparagrafene til å inkludere en større andel utenlandske forestillinger.

Om FRI FIGUR  2013

Se programkatalog for festivalen her.