Året rundt foregår det mange spennende festivaler som gir publikum fantastiske sceneopplevelser og utøvere av figurteaterkunsten anledning til å møte både nye tilskuere og kolleger fra andre verdenshjørner. Noen av festivalene er rene figurteaterfestivaler, andre programmerer også andre sceneuttrykk. I denne oversikten finner du en del festivaler som vil bli arrangert rundt om i verden i 2020. Mange festivaler arrangeres kun annethvert år, og vi har valgt å føre dem opp i oversikten selv om de nøyaktige festivaldatoene ikke var kjent for oss på publiseringstidspunktet.

UNIMA Norge er ikke medarrangør eller på annen måte involvert i disse arrangementene. Vi tar derfor forbehold for at det kan bli endringer i planene etter at vi har ført en festival opp på denne oversikten. Så langt det er mulig vil vi likevel forsøke å holde listen oppdatert. Dersom du vet om en festival som du mener bør få plass på listen, vil vi gjerne at du sender en e-post til post(at)unima.no med festivalens navn, datoer, sted og lenke til festivalarrangøren.

JANUAR 2020

FEBRUAR 2020

MARS 2020

APRIL 2020

MAI 2020

JUNI 2020

JULI 2020

AUGUST 2020

SEPTEMBER 2020

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

DESEMBER 2020