BØKER, HEFTER, MANUSKRIPTER OG VIDEOOPPTAK

UNIMA Norge har i årenes løp bygget opp et bibliotek av faglitteratur om figurteaterets ulike disipliner. Vi har også noen opptak av forestillinger og fjernsynsprogrammer. Det vesentligste av samlingen er kjøpt inn eller fått som gave fra utlandet, men vi besitter også en del norsk litteratur.

Av opphavsrettslige årsaker har vi ikke anledning til å publisere materialet på vår egen hjemmeside, men vi ønsker å gi et innblikk i hva samlingen omfatter. Per juli 2018 arbeider vi med å tilrettelegge en oversikt over en del av biblioteket, med sikte på å publisere oversikten på denne nettsiden.