FRI FIGURS HISTORIE

Fri figur-festivalen ble arrangert av UNIMA Norge for første gang i Oslo i mai 2007. Men to festivaler var forløperne til denne:

I forbindelse med UNIMA Norges 30 års-jubileum høsten 2004 ble det i samarbeid med Oslo Nye Dukketeatret og Høgskolen i Oslo arrangert en jubileumsfestival. I løpet av ei helg ble 11 forskjellige figurteaterforestillinger vist, med godt publikumsbelegg. Programmet for festivalen besto utelukkende av norskproduserte forestillinger, med et vidt spekter av uttrykk.

Høsten 2005 arrangerte så Bydel Sagene, i samarbeid med Oslo Nye, en festival med norske og utenlandske forestillinger på programmet, også denne gangen med godt besøk. Festivalen ble arrangert i etterkant av Den internasjonale figurteaterfestivalen i Kristiansand.

Med utgangspunkt i erfaringene fra disse to årene tok styret i UNIMA Norge kontakt med viktige aktører i figurteatermiljøet for å få til en permanent figurteaterfestival i Oslo, en festival som skulle vise bredden og kvaliteten i norsk figurteater.

Målet var å skape et samlingssted for norsk figurteater, og vise hvilke muligheter figurteatret har som del av et moderne teateruttrykk. Vi ønsket både å skape et faglig samlingspunkt for figurteatermiljøet, men også å inspirere og vise publikum det ypperste av norsk figurteater.

I 2011 ble Den Internasjonale Figurteaterfestivalen i Kristiansand dessverre nedlagt. Da ble Fri Figur den eneste figurteaterfestivalen i Norge. Av den grunn utvidet UNIMA Norge formålsparagrafene til å inkludere en større andel utenlandske forestillinger.

I 2016 besluttet UNIMA Norge å skille ut festivaldriften fra organisasjonens ordinære drift, ved å opprette en egen stiftelse som skal videreføre arbeidet med å arrangere festival annethvert år. Den nye festivalen heter GO FIGURE!, og arrangeres første gang i Oslo i juni 2018.

Om FRI FIGUR  2013

Se programkatalog for festivalen her.