BØKER, HEFTER, MANUSKRIPTER OG VIDEOOPPTAK

UNIMA Norge har i årenes løp bygget opp et bibliotek av faglitteratur om figurteaterets ulike disipliner. Vi har også noen opptak av forestillinger og fjernsynsprogrammer. Det vesentligste av samlingen er kjøpt inn eller fått som gave fra utlandet, men vi besitter også en del norsk litteratur.

Av opphavsrettslige årsaker har vi ikke anledning til å publisere materialet på vår egen hjemmeside, men vi ønsker å gi et innblikk i hva samlingen omfatter. Under er det en pdf-fil med oversikt over deler av biblioteket.

Boksamlingen til Unima