På dette området finner du litt informasjon om UNIMA Norges tidligere arrangementer. UNIMA Norge ble stiftet i 1974 som Norsk Dukketeaterforening, og har dermed en lang historie. Informasjonen vi har lagt ut her går ikke så langt tilbake, og gir på langt nær noen fullstendig oversikt over organisasjonens aktiviteter opp gjennom årene. Over tid kommer denne delen av våre nettsider likevel til å gi et lite innblikk i UNIMA Norges nyere historie.

UNIMA Norge arrangerte i perioden 2007-2015 festivalen FRI FIGUR i Oslo. Du kan lese om festivalen og dens forhistorie ved å gå til nettsiden FRI FIGUR-festivalen.