INNMELDINGSSKJEMA

Innmeldingsskjema – UNIMA Norge:
Medlemskap koster kr.300 for student/honnør, kr. 600 for privatpersoner og kr 1000 for institusjoner pr. år.

Innmeldingen gjelder frem til eventuell oppsigelse av medlemskapet. (Se Vedtekter for nærmere info)


Please wait...