Æresmedlemmer i UNIMA Norge

UNIMA Norge har i løpet av de siste 20 år valgt å ære syv av sine medlemmer for den innsatsen de har gjort for figurteatret gjennom lang tid. De har alle syv mange års skapende virksomhet i kunstarten bak seg, som manusforfattere, prosjektledere og dukkespillere, og har gjennom sitt virke synliggjort figurteatret som kunstart. De har også representert UNIMA i styret, ved kongresser i utlandet, og har dessuten stått for pedagogisk utviklingsarbeid.

Bjørg Mykle er intet mindre enn ”mammaen til Pompel og Pilt” – en hel generasjon norske barn er vokst opp med hennes figurer som referanse, og minnes dem med grøss og gru og glede. I tillegg har hun betydd mye som pedagog. Gjennom sitt virke ved høgskolen i Oslo har hun gitt videre sine kunnskaper om figurteatret til stadig nye kull av førskolelærere. Bjørg Mykles bok om figurteater Dukkenes Magi – Teaterdukker fra barnehager til frie grupper, (Pax forlag, 1993) er pensum ved de fleste høgskoler i landet.

Knut Alfsen er tidligere styreleder i Unima Norge samt medlem av Eksekutivkomiteen i UNIMA Internasjonalt gjennom en årrekke. Knut har gjennom disse årene gjort en formidabel innsats for utviklingen av norsk figurteater, samt stor internasjonal påvirkning gjennom sitt frivillige verv i Unima Internasjonalt. Knut har Riksteatrets treårige elevskole i dukketeater samt mastergrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har deltatt som dukkespiller, regissør og dukkemaker i en rekke produksjoner siden 1976, blant annet ved Riksteatret, Rikskonsertene, NRK og TV2. Knut Alfsen etablerte Levende Dukker i 1987 sammen med Agnes Schou. Han har tidligere vært teatersjef ved Figurteatret i Nordland, kulturhussjef ved Nøtterøy Kulturhus samt prosjektleder for «Teaterbyen Ålesund».

I 2015 ble han leder for Norsk Skuespillerforbund, og i 2018 ble han gjenvalgt for en ny periode i dette vervet.

Mona Wiig har gjort en mangeårig innsats for norsk figurteater. Som initiativtaker og daglig leder av Riksteatrets Dukketeater og treårige elevskole for dukkespillere, samt som instruktør og scenograf for flere dukketeaterforestillinger ved Riksteatret. Hun ledet sin frie teatergruppe Christiania Teater i 5 år. Hun var også en av initiativtakerne til etablering av tidligere Akademi for figurteater, som startet som et treårig prøveprosjekt (1991-94)  og ble formalisert som kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater (BA-grad) i 1996, organisert under Høgskolen i Østfold.  Mona Wiig var utdanningens første faglige leder og hun har dokumentert utdanningens historie i sin hovedfagsoppgave i teatervitenskap (UiO, 2002).  I 1992 ble hun valgt inn som medlem av Eksekutiv Komiteen i UNIMA  hvor hun satt i 12 år.

Randi Stenmark sin figurteatervirksomhet har foregått stort sett langt i nord, nærmere bestemt i Brønnøysund og Honningsvåg (Finnmark). Sistnevnte sted drev hun en tid antakelig verdens nordligste figurteatergruppe. Hun har ellers vært aktiv i Brønnfuglen Dukketeater og Ophelia Dukketeater. Men først og fremst har hun vært en utrettelig bidragsyter til Ånd i hanske fra 1994 og fram til 2008, i form av bokmeldinger, intervjuer, reportasjer og referater.

Randi Nilssen startet med dukketeater tidlig på 1960-tallet i Tromsø Barneteater hvor det var en egen gruppe som spilte dukketeater. Da barneteatret sluttet sin virksomhet fortsatt dukketeatret til ut i 1980-årene. Senere satset hun profesjonelt sammen med Brit Steinsvik og de samarbeidet i godt og vel fire år (1988/89-1993). Randi Nilssen har deltatt på flere festivaler med barne- og voksengrupper. Hun har arrangert 2 internasjonale dukketeaterfestivaler  i samarbeid med PIF, Zagreb.

Bodil Lunden og Astrid Austenå, Grimstad Dukketeater (1975-2000)
Grimstad dukketeater ble skapt etter modell av Mykle, der hånddukker var det sentrale virkemidlet i forestillingene. Astrid og Bodil dramatiserte helst folkeeventyr, men også historier fra kjente barnebøker. I 1995 produserte Grimstad dukketeater forestillingen «Norge i krig. Barna og hverdagen». Den ble spilt på skolene i hjemfylket Aust-Agder. Grimstad Dukketeater mottok Grimstad Kommunes kulturpris i 1995.