ALFABETISK OVERSIKT – INSTITUSJONER OG GRUPPER PER 2018

A

Abrakadabrateatret
www.abrakadabrateatret.no
Se også: Trond Magnum


Agder Teater se: Kilden Teater


Akershus Teater se: Unge Viken Teater


Annes Dukketeater i Frognerparken
www.annesdukketeater.no
Se også: Anne Stray


Arendal Figur- og dukketeater
Leder fra mars 2018: Torunn Lundberg Didriksen, tlf. 920 54 617

B

Boa Scenekunst
www.boascenekunst.no
Se også: Elisabeth Helland Larsen


C
D

Den Blå Blomst
Se: Kirsten Jæger Steffensen


Dramatikkens Hus
dramatikkenshus.no


Dukkenikkerne
www.dukkenikkerne.no
Se også: Jan Holden / Jack Markussen


E

F

Figurteaterkompaniet
Se: Torill Næsheim


Figurteateret i Nordland
www.figurteateret.no


G

H

Hordaland Teater
www.hordalandteater.noI
J

K

Katma
www.katma.no
Se også: Kathrine M. Strøm


Kattas Figurteater Ensemble
www.kattas.no
Se også: Anne Helgesen


Kilden Teater
www.kilden.com/kilden-teater/


Klomadu Teater
www.klomadu.no
Se også: Nina Engelund / Karen Høie


Kulturproduksjoner
www.kulturprod.no
Se også: Svein Gundersen / Karen Høie

KOMPANI 13

Kompani 13

Se også: Jorunn Lullau /Jan Holden

L

Levende Dukker
www.levendedukker.com
Se også: Knut Alfsen


M

MAD FASHION

www.red-art.net

Se også: Francesca Tullio

N

Norsk Skuespillerforbund
www.skuespillerforbund.no


O

Oslo Nye Teater
www.oslonye.no


Open Window Theatre

www.openwindowtheatre.com

Se også: Dominika Minkacz

P

Petrusjka Teater
Se: Tatjana Zaitzow


Plomme Produksjoner
Se: Benedicte Lindbeck

Q
R

Riksteatret
www.riksteatret.no


Robsrud & Dean
www.robsrudogdean.com
Se: Kenneth Dean / Geir Robsrud


S

Skromlehjulet
www.skromlehjulet.com
Se også: Liv Kjersti Iversen


T

Teater Fot
www.teaterfot.no
Se også: Lise Hovik


Teater Fusentast
www.fusentast.no
Se også: Jaap den Hertog


Teater Visuell
Se: Annika Udo


Tinker Ting
se: Per Arne Løset


Trollfilm AS
www.trollfilm.no
Se også: Anita Killi

U

Unge Viken Teater
ungeviken.no

V
W

Wakka Wakka Productions
www.wakkawakka.org
Se også: Kirjan Waage


X
Y
Z
Æ
Ø

Å