Utleie av bibliotekets bøker er dessverre ikke oppe og går for øyeblikket.

Dette skyldes omstruktureringer av driften vår samt manglende kapasitet.

Vi beklager dette, og vil gjøre et forsøk på å finne en løsning for fremtiden med hensyn til bokutleie.