Unima Norge deler ut Tyrihansprisen og Birgit Strøms Minnepris. Hyppigheten på utdeling av priser og stipend avhenger av organisasjonens økonomi.

TYRIHANSPRISEN

Tyrihansprisen er UNIMA Norges ærespris, som tildeles personer/grupper/institusjoner som har gjort en betydelig innsats for figurteaterkunsten. Den deles ut hvert annet år.

Tyrihansprisen er en vakker statuett skapt av skulptøren Nina Sundbye.

Juryen skal bestå av tre personer som representerer en stor bredde innen figurteaterfeltet. Jurymedlemmene oppnevnes av UNIMA Norges styre; ett av juryens medlemmer skal også være styremedlem i UNIMA Norge. Valg av jury skjer på foreningens årsmøte annethvert år.

Tidligere prisvinnere:
 • Birgit Strøm
 • Oslo Nye Dukketeatret v/Kjersti Germeten
 • Tatjana Zaitzow
 • Barthold Halle
 • Lisbeth Narud
 • Riksteatrets dukketeater
 • Anne Helgesen
 • Agder teater v/Giert Werring
 • Bjørg Mykle
 • Mona Wiig
 • Figurteatret i Nordland

BIRGIT STRØMS MINNEPRIS

fond-og-priser-unima2

UNIMA-Norge ønsket å hedre Birgit Strøms innsats med å innstifte en ny pris i hennes navn. Hun var selv ikke tilhenger av priser i kategorien «beste forestilling». Etter hennes mening kan ikke kunstneriske uttrykk måles og bedømmes på en slik måte. Derfor opprettet styret i UNIMA Norge en «annerledes» pris.

Birgit Strøms Minnepris skal gå til en aktuell norsk forestilling som juryen mener viderefører intensjonene i hennes arbeid. Juryen må begrunne sitt valg ut fra sin forståelse av Birgits kunstneriske virksomhet. Prisen består av et bilde av dukken Titten Tei med Birgit Strøm i bakgrunnen, laget av billedkunstner Kari Rolfsen, og 10 000 kroner.

Prisvinner 2010

Prisen for 2010 ble tildelt Barske Glæder Produksjoner for forestillingen «Først kom ingenting, så kom ingenting» en reise i den Norrøne mytologiens skapelsesberetning, fortalt på en enkel vakker og forståelig måte.

Prisvinner 2008

I 2008 ble prisen tildelt Robsrud & Dean for forestillingen Fendelhorgens flokk. Juryen valgte å legge vekt på at prisvinnerne må vise at de mestrer håndverket, at forestillingen har noe på hjertet og kommuniserer med publikum. Juryen begrunnet valget av prisvinnerne slik:

Birgit Strøms minnepris for 2008 gikk til en forestilling som med enkle midler presentert oss for et stort og farlig univers, hvor det gode heldigvis seirer til slutt. Det er en visuelt gjennomført forestilling med god rytme og presis timing. Den kommuniserer med sitt publikum og får oss til være medskapende under framføringen. Forholdet mellom fortellerrollen, skuespillerrollen og dukkespillerrollen er balansert og vekslingen er gjort med stor grad av selvironi. Dukkespilleren mestrer alle rollene alene, men prisen gikk til en hel flokk: Fendelhorgens flokk.

Juryen besto av dramaturg Jane Rasch, leder for Dramatikervæksthus i Danmark, skuespiller Anne-Margritt Børresen, daglig leder av Nordic Black Express, og førsteamanuensis Svein Gundersen, leder av UNIMA Norge.

Prisvinner 2007

I 2007 ble prisen tildelt Teater Fusentast i Trondheim, med forestillingen Sand mellom tærne. Juryens begrunnelse var: Birgit Strøm gikk ikke av veien for å ta opp alvorlige temaer, fortalt med varme og humor. Dette finner vi også i den forestillingen juryen har valgt. Forestillingen har store tekniske kvaliteter, og den utnytter alle teatrets virkemidler – den gir plass til både skuespillerne, figurene og publikum. Forestillingen forteller en sterk historie, en personlig historie. Den stiller også spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve – og svarer bl.a. med forestillingens tittel: Sand mellom tærne.