Unima Norge deler ut tre priser, Tyrihansprisen, Birgit Strøms Minnepris og Karel Hlavaty- stipendet. Hyppigheten på utdeling av priser avhenger av organisasjonens økonomi, men deles som regel ut i forbindelse med Fri Figur – Festivalen.

TYRIHANSPRISEN

Er UNIMA Norges ærespris rettet mot personer/grupper/institusjoner som har gjort en betydelig innsats for figurteaterkunsten. Den deles ut hvert annet år.

Tyrihansprisen er en vakker statue utformet og skapt av skulptør Nina Sundby.

Juryen skal bestå av tre personer som representerer en stor bredde innen figurteaterfeltet. Det er styret i UNIMA som foreslår jurymedlemmer hvorav én skal være fra styret. Valg av jury skjer på foreningens årsmøte annethvert år.

I 2015 ble prisen tildelt Figurteatret i Nordland.

Neste utdeling finner sted i 2017.

Tidligere prisvinnere:
 • Birgit Strøm
 • Oslo Nye Dukketeatret v/Kjersti Germeten
 • Tatjana Zaitzow
 • Barthold Halle
 • Lisbeth Narud
 • Riksteatrets dukketeater
 • Agder teater v/Giert Werring
 • Anne Helgesen
 • Bjørg Mykle

BIRGIT STRØMS MINNEPRIS

fond-og-priser-unima2

UNIMA-Norge ønsket å hedre Birgit Strøms innsats med å innstifte en ny pris i hennes navn. Hun var selv ikke tilhenger av priser i kategorien «beste forestilling». Etter hennes mening kan ikke kunstneriske uttrykk måles og bedømmes på en slik måte. Derfor opprettet styret i UNIMA Norge en «annerledes» pris.

Birgit Strøms Minnepris skal gå til en aktuell norsk forestilling som juryen mener viderefører intensjonene i hennes arbeid. Juryen må begrunne sitt valg ut fra sin forståelsen av Birgits kunstneriske virksomhet. Prisen består av et bilde av dukken Titten Tei med Birgit Strøm i bakgrunnen, laget av billedkunstner Kari Rolfesn, pluss en sjekk kr 10 000.

Neste utdeling er planlagt under Fri Figur Festivalen i 2017.

Prisvinner 2010

Prisen for 2010 ble tildelt Barske Glæder Produksjoner for forestillingen «Først kom ingenting, så kom ingenting» en reise i den Norrøne mytologiens skapelsesberetning, fortalt på en enkel vakker og forståelig måte.

Prisvinner 2008

I 2008 ble prisen tildelt Robsrud & Dean for forestillingen Fendelhorgens flokk. Juryen valgte å legge vekt på at prisvinnerne må vise at de mestrer håndverket, at forestillingen har noe på hjertet og kommuniserer med publikum. Juryen begrunnet valget av prisvinnerne slik:

Birgit Strøms minnepris for 2008 gikk til en forestilling som med enkle midler presentert oss for et stort og farlig univers, hvor det gode heldigvis seirer til slutt. Det er en visuelt gjennomført forestilling med god rytme og presis timing. Den kommuniserer med sitt publikum og får oss til være medskapende under framføringen. Forholdet mellom fortellerrollen, skuespillerrollen og dukkespillerrollen er balansert og vekslingen er gjort med stor grad av selvironi. Dukkespilleren mestrer alle rollene alene, men prisen gikk til en hel flokk: Fendelhorgens flokk.

Juryen besto av dramaturg Jane Rasch, leder for Dramatikervæksthus i Danmark, skuespiller Anne-Margritt Børresen, daglig leder av Nordic Black Express og førsteamanuensis Svein Gundersen, leder av UNIMA Norge.

Prisvinner 2007

I 2007 ble prisen tildelt Teater Fusentast i Trondheim, med forestillingen Sand mellom tærne. Juryens begrunnelse var: Birgit Strøm gikk ikke av veien for å ta opp alvorlige temaer, fortalt med varme og humor. Dette finner vi også i den forestillingen juryen har valgt. Forestillingen har store tekniske kvaliteter, og den utnytter alle teatrets virkemidler – den gir plass til både skuespillerne, figurene og publikum. Forestillingen forteller en sterk historie, en personlig historie. Den stiller også spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve – og svarer bl.a. med forestillingens tittel: Sand mellom tærne.

KAREL HLAVATI FONDET

På bakgrunn av Karel Hlavatys store betydning for figurteatrets utvikling i Norge, vedtok UNIMA Norge i 1999 å opprette et minnefond i hans navn. Midler til fondet ble samlet inn fra en rekke teatre og enkeltpersoner. I brevet med anmodning om støtte, ble begrunnelsen for opprettelsen av fondet formulert slik:

Hlavaty kom til Norge fra Tsjekkoslovakia i 1968. Med en lysende karriere fra et land med lange tradisjoner var han raskt i arbeid i sitt nye hjemland med regi, scenografi og framstilling av dukker, for ikke å forglemme utallige kurs over hele landet.

Han arbeidet ved de fleste norske institusjonsteatre som instruktør og scenograf, til han gikk bort sommeren 1988. Han var også amanuensis ved tidligere Statens Lærerskole i forming i Oslo, og fikk stor betydning for utviklingen av dramafaget.

Hlavatys krav til kvalitet og dyktighet har vært med på å klargjøre viktige kunstneriske kriterier innen vårt fag. Dette er en utfordring for kunstnere som skal videreføre arbeidet med figurteatret.

Statutter for Karel Hlavatys minnefond:

 • Fondet forvaltes av styret for UNIMA Norge.
 • Innsamlede midler settes inn på rentebærende konto.
 • Stipend av fondet (rentene) gis annet hvert år til en ung figurteaterkunstner i etableringsfasen. Stipendets størrelse avgjøres av styret.
 • Stipendet deles ut etter begrunnet søknad og etter kunstneriske kriterier.
 • Det kan søkes til studiereiser, idéutvikling, eller annet fagrelevant.
 • Søknad sendes UNIMA Norge.

I 2002 var fondets størrelse kommet opp i kr 100 000 og første utlysing kom i 2003.

De som til nå har mottatt stipend fra minnefondet:

 • Pelle Ask
 • Lars Wingård
 • Hanne Frey Husø

Neste tildeling av stipendet er planlagt under Fri Figur Festivalen i 2017.

Utlysning finner sted på UNIMA Norges nettside.