UNIMA Norge er den norske avdelingen av UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

UNIMA Norge har de samme formål som moderorganisasjonen, og skal i tillegg

”… arbeide for å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Organisasjonen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet.»

UNIMA Norge er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte.

UNIMA Norge har i dag i overkant av 140 betalende medlemmer og 7 æresmedlemmer.

KONTINGENT

Årlig kontingent koster kr. 600,- for enkeltmedlemmer (student/honnør kr. 300,- ) og kr. 1000,-  for institusjoner. På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å tilby studenter ett års gratis medlemskap ved innmelding i UNIMA Norge.

Innmeldingsskjema til UNIMA Norge finner du her

POSTADRESSE:

UNIMA Norge
Kirkegata 11
2000 Lillestrøm

Org.nr: 97589647

LEDELSEN

Foreningen ledes av et styre bestående av én leder og minst fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer, i henhold til vedtektenes § 5.

STYRET  2017-2018:

Bo Anders Sundstedt

Bo Anders Sundstedt
styreleder

Kirkegata 11
2000 Lillestrøm

T: 906 21 988

Mailadresse

Kristoffer Bakken Erichsen

Kristoffer Bakken Erichsen
nestleder

T: 45 45 99 40

Mailadresse

Melanie Dahl

Melanie Dahl
styremedlem

T: 94 42 22 18

Mailadresse

Jorunn Lullau

Jorunn Lullau
styremedlem

Formannsv. 40 b
5037 Bergen
T: 99 60 49 84

Mailadresse

anne_stray

Anne Stray
styremedlem

Uranienborg terrasse 8
0351 OSLO
T: 92821575

Mailadresse

Varamedlemmer:

Jan Holden

Jan Holden
varamedlem

Østre muralmenning 2
5012 Bergen

T: 906 21 988

Mailadresse

Kari Schulstad Wasa Fotograf: Solveig Bakken

Kari Schulstad Wasa
varamedlem

T: 948 48 255

Mailadresse