UNIMA Norge er den norske avdelingen av UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

UNIMA Norge har de samme formål som moderorganisasjonen, og skal i tillegg

”… arbeide for å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Organisasjonen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet.»

UNIMA Norge er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte.

UNIMA Norge har i dag i overkant av 140 betalende medlemmer og 7 æresmedlemmer.

KONTINGENT

Årlig kontingent koster kr. 600,- for enkeltmedlemmer (student/honnør kr. 300,- ) og kr. 1000,-  for organisasjoner, institusjoner og lignende (jfr. vedtektene § 3). På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å tilby studenter ett års gratis medlemskap ved innmelding i UNIMA Norge.

Innmeldingsskjema til UNIMA Norge finner du her

POSTADRESSE:

UNIMA Norge
Torshovloftet
Kulturslottet Soria Moria
Vogts gate 64
0477 OSLO

Org.nr: 975 489 647

LEDELSEN

Foreningen ledes av et styre bestående av én leder og minst fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer, i henhold til vedtektenes § 5.

STYRET  2018-2019:

Bo Anders Sundstedt

Bo Anders Sundstedt
styreleder

Kirkegata 11
2000 Lillestrøm

T: 906 21 988

Mailadresse

Kristoffer Bakken Erichsen

Kristoffer Bakken Erichsen
nestleder

T: 45 45 99 40

Mailadresse

Melanie Dahl

Melanie Dahl
styremedlem

T: 94 42 22 18

Mailadresse


Foto: Anne Mette Storvik

Anne Helgesen
styremedlem

Adlers gate 31
3116 TØNSBERG
T: 970 80 265

Mailadresse

Berit Eik

Berit Eik
styremedlem

Tøyengata 37a
0587 OSLO
T: 995 99 095

Mailadresse

Varamedlemmer:

Jorunn Lullau

Jorunn Lullau
varamedlem

Formannsv. 40 b
5037 Bergen
T: 99 60 49 84

Mailadresse

Tormod_Lindgren

Tormod Lindgren
varamedlem

Rosenhoffgata 2 C
0569 OSLO
T: 954 18 875

Mailadresse