SAMARBEIDSPARTNERE

Unima Norge har som klar målsetting å arbeide for å fremme figurteaterkunsten i Norge. For å gjøre dette arbeidet er det derfor essensielt å finne frem til gode samarbeidspartnere. Og gjennom årenes løp  har Unima Norge utviklet  en rekke gode samarbeidsformer med viktige aktører på den norske scenekunstarena.

Norsk SkuespillersenterNorsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Senterets mål er å nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling.

De tilbyr kurs, treningsopplegg og workshops. Kursene er åpne for alle profesjonelle skuespillere, uavhengig av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund. Enkelte av tilbudene er også åpne for deltakere fra andre deler av kulturlivet.

Norsk Skuespillersenter ble initiert av Norsk Skuespillerforbund (NSF), og har fra 2001 vært en egen stiftelse. Senteret holder til i NSFs lokaler i Welhavens gate 1 i Oslo.

Alle senterets tilbud er kraftig subsidiert, blant annet med støtte fra Kulturdepartementet og Norsk Skuespillerforbund.

De siste årene har Norsk Skuespillersenter holdt flere workshops i figurteater, med kursholdere som Ulrike Quade og Wakka Wakka.

http://www.skuespillersenter.no/

Oslo Nye Teatersamarbeidspartnere_Oslo_nye_teater

Dukketeatret Oslo Nye Trikkestallen har holdt til på Torshov siden 2003,  hvor

det spilles forestillinger for barn fra tre år på dag- og kveldstid, 6 dager i uken, hele året.

Trikkestallen har et eget figurteaterensemble som gir liv til et mangfold av dukker og forestillinger.

I tillegg til produksjon av forestillinger samarbeider Oslo Nye Teater med Dramatikkens Hus og Figurteatret i Nordland om et tekstutviklingsprogram for figurteater.

Oslo Nye Teater, Trikkestallen huser generøst FRI FIGUR – internasjonal figurteaterfestival.

www.oslonye.no

RiksteatretDickie Dick Dickens1

Riksteatret er hele landets teater og turnerer land og strand rundt for å tilby publikum profesjonell scenekunst, herunder også figurteater.

Riksteatret har et lite fast ensemble, men er organisert som et prosjektteater. De samarbeider derfor nært med resten av teaternorge. De har lang erfaring med å lage figurteaterforestillinger både for barn og voksne. UNIMA Norge og Riksteatret har samme målsetting om å videreutvikle figurteaterformen og spre den til et større publikum. Riksteatret er derfor en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av FRI FIGUR – Internasjonal figurteaterfestival.  Riksteatret er også medlem i UNIMA Norge.

Mer info på: www.riksteatret.no

Figurteatret i27saga-articleLarge
Nordland

Figurteatret i Nordland (FiN) er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater. Teatret ble etablert i 1991, har ikke et fast ensemble men en fast stab på 5 ansatte. FiN administreres av Nordland Fylkeskommune og holder til i fiskeværet Stamsund i Lofoten. 
FiN tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor samproduksjon, forprosjekt og sommerresidens. Hvert år gjennomføres 4-7 forprosjekter/residenser og det produseres 4-6 forestillinger i samarbeid med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland.  FiN turnerer forestillingene hovedsakelig i Nordland fylke, og gruppene disponerer forestillingene fritt til å gjennomføre turneer i egen regi. I tillegg samarbeider FiN om workshops, kurs, seminarer og festivaler som fremmer figurteater.

Les mer om Figurteatret og søknadsordningene her

Dramatikkens Hussamarbeidspartnere_Dramatikkens_hus

Dramatikkens hus har som mål å utvikle ny norsk dramatikk for scener i Norge og utlandet. De gir midler og ressurser til profesjonelle kunstnere for skriveprosesser, kunstneriske samtalepartnere/dramaturgtildeling og arbeid i scenerom; verksteder og visninger. I 2015 startet de et tekstutviklingsprogram for figurteater i samarbeid med Oslo Nye Teater og Figurteatret i Nordland. 17 dramatikere deltar i programmet som går over et år. Hensikten er å bidra til oppføring av nye tekster for figurteater rettet mot barn.

www.dramatikkenshus.no

Stamsund InternasjonaleBig Man Walking
Teaterfestival

Stamsund Internasjonale Teaterfestival er en samtidsorientert internasjonal scenekunstfestival som ble arrangert første gang i år 2000. Festivalen prøver å koble sammen den sterke kunstneriske opplevelsen og folkefesten, og lar scenekunstnere fra hele verden innta brygger, fryselagre, filetfabrikker, tak, fjellsider, butikklokaler og scenerom. SIT ønsker å by på sterke kunstneriske opplevelser og refleksjon over kunsten og livet. Festivalens ramme er det lille levende fiskeværet Stamsund i Lofoten.

www.stamsund-internasjonale.no