SAMARBEIDSPARTNERE

UNIMA Norge har som klar målsetning å arbeide for å fremme figurteaterkunsten i Norge. For å gjøre dette arbeidet er det essensielt å finne frem til gode samarbeidspartnere. I årenes løp har UNIMA Norge utviklet en rekke gode samarbeidsformer med viktige aktører på den norske scenekunstarena.

Norsk SkuespillersenterNorsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Senterets mål er å nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling.

De tilbyr kurs, treningsopplegg og workshops. Kursene er åpne for alle profesjonelle skuespillere, uavhengig av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund. Enkelte av tilbudene er også åpne for deltakere fra andre deler av kulturlivet.

Norsk Skuespillersenter ble initiert av Norsk Skuespillerforbund (NSF), og har fra 2001 vært en egen stiftelse. Senteret holder til i NSFs lokaler i Welhavens gate 1 i Oslo.

Alle senterets tilbud er kraftig subsidiert, blant annet med støtte fra Kulturdepartementet og Norsk Skuespillerforbund.

De senere årene har Norsk Skuespillersenter holdt flere workshops i figurteater, med kursholdere som Ulrike Quade og Wakka Wakka Productions.

www.skuespillersenter.no/

Oslo Nye Teatersamarbeidspartnere_Oslo_nye_teater

Dukketeatret Oslo Nye Trikkestallen har holdt til på Torshov siden 2003. Der spilles det forestillinger for barn fra tre år, på dag- og kveldstid, 6 dager i uken, hele året. Også figurteater for voksne har stått på Oslo Nyes repertoar.

Trikkestallen har et eget figurteaterensemble som gir liv til et mangfold av dukker i sine forestillinger.

I tillegg til å produsere forestillinger samarbeidet Oslo Nye Teater i 2015 med Dramatikkens Hus og Figurteatret i Nordland om et tekstutviklingsprogram for figurteater.

www.oslonye.no

RiksteatretDickie Dick Dickens1

Riksteatret er hele landets teater og turnerer land og strand rundt for å tilby publikum profesjonell scenekunst, herunder også figurteater.

Riksteatret har et lite, fast ensemble, men er organisert som et prosjektteater. De samarbeider derfor nært med resten av Teater-Norge. De har lang erfaring med å lage figurteaterforestillinger for både barn og voksne. UNIMA Norge og Riksteatret har samme målsetning om å videreutvikle figurteaterformen og spre den til et større publikum. Riksteatret er også medlem i UNIMA Norge.

www.riksteatret.no

Figurteatret i27saga-articleLarge
Nordland

Figurteatret i Nordland (FiN) er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater. Teatret ble etablert i 1991, har ikke et fast ensemble men en fast stab på 5 ansatte. FiN administreres av Nordland Fylkeskommune og holder til i fiskeværet Stamsund i Lofoten. 
FiN tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor samproduksjon, forprosjekt og sommerresidens. Hvert år gjennomføres 4-7 forprosjekter/residenser og det produseres 4-6 forestillinger i samarbeid med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland.  FiN turnerer forestillingene hovedsakelig i Nordland fylke, og gruppene disponerer forestillingene fritt til å gjennomføre turneer i egen regi. I tillegg samarbeider FiN om workshops, kurs, seminarer og festivaler som fremmer figurteater. FiN er også blant UNIMA Norges medlemmer.

www.figurteatret.no

Dramatikkens Hussamarbeidspartnere_Dramatikkens_hus

Dramatikkens hus har som mål å utvikle ny norsk dramatikk for scener i Norge og utlandet. De gir midler og ressurser til profesjonelle kunstnere for skriveprosesser, kunstneriske samtalepartnere/dramaturgtildeling og arbeid i scenerom; verksteder og visninger. I 2015 startet de et tekstutviklingsprogram for figurteater i samarbeid med Oslo Nye Teater og Figurteatret i Nordland. 17 dramatikere deltok i programmet, som gikk over et år. Hensikten var å bidra til oppføring av nye tekster for figurteater rettet mot barn.

www.dramatikkenshus.no

Stamsund InternasjonaleBig Man Walking
Teaterfestival

Stamsund Internasjonale Teaterfestival (SIT) er en samtidsorientert, internasjonal scenekunstfestival som ble arrangert første gang i år 2000. Festivalen vil koble sammen den sterke kunstneriske opplevelsen og folkefesten, og lar scenekunstnere fra hele verden innta brygger, fryselagre, filetfabrikker, tak, fjellsider, butikklokaler og scenerom. SIT ønsker å by på sterke kunstneriske opplevelser og refleksjon over kunsten og livet. Festivalens ramme er det lille, levende fiskeværet Stamsund i Lofoten.

www.stamsund-internasjonale.no