Nummer 1/2018

Tidsskrift for figurteaterÅnd i hanske nr. 1/2018 er et dobbeltnummer med hovedtema utdanningsmulighetene innen figurteater.

Nummer 2/2017

Tidsskrift for figurteaterÅnd i hanske nr. 2/2017 har som hovedtema Det animerte rommet. Figurteateret og det visuelle teateret har en egen evne til å kunne animere – levendegjøre – selve rommet. I dette temanummeret skriver Karstein Solli om sine erfaringer i møte med rommet på mange nivå. Anne Marit Sæther gir oss et innblikk i hvordan Cirka Teater arbeider – og har arbeidet – med det sceniske rommet. Lisa Kjellgren Almstig og Henrik Bäckbro fra svenske Dockteatern Tittut skriver om hvordan de kombinerer interaktivt teater og skyggeteater i forestillingen Busiga händer. Videre inneholder nr. 2/2017 en rapport fra den portugisiske festivalen FIMFA Lx, skrevet av Torunn Tusj, og Karen Høies rapport fra Festival of Wonder i Silkeborg. Jaap den Hertog skriver om sine inntrykk fra festivalen Figur i Fossekleiva, og har dessuten intervjuet den canadiske gruppa Les Sages Fous. Vi bringer også et stort intervju med norske Yngvild Aspeli, og en artikkel der Uta Gebert og Ruth Mariën diskuterer faglige temaer. Endelig har vi som vanlig vært på teater; denne gangen anmelder vi Verdensteatrets produksjoner HANNAH og BOPERA.

Her er noen tidligere utgivelser av tidsskriftet for nedlastning:

Tre årganger av Ånd i hanskes 34-årige historie:

AAIH 1-2015 (Tema: FRI FIGUR-festivalen 2015)

AAIH_2-2014 (Tema: Den visuelle helheten)

AAIH_1-2014 (Tema: Dukketeater i film)

aaih_04-2013

aaih_03-2013 (Programkatalog for FRI FIGUR-festivalen 2013)

aaih_02-2013

aaih_01-2013