SISTE NUMMER

Dette dobbeltnummeret av Tidsskrift for figurteaterÅnd i hanske inneholder en temadel som er viet objektteater, intervjuer med Josè Babin og Vaselka Kuncheva, et møte med den falmete skjønnheten Klara fra Krim noir, tekster som står som kjærlighetserklæringer til figurteateret av Tatjana Zaitzow og Jesper Halle, siste nytt fra UNIMA Norge, anmeldelser av Pickled Images og fra La MaMa i New York, og mye mer. God lesning!

Se nummeret her.

Ånd i hanske – Tidsskrift for figurteater er det eneste av sitt slag i Norge. Tidsskriftet er inne i sin 34. årgang og er et presentasjonsorgan for norske figurteaterkunstnere – med et blikk for internasjonale tendenser, og en kanal for alle som er interessert i figurteater. Tidsskriftet har som ambisjon å være figurteaterkunstens vindu mot omverdenen og et forum for faglig utvikling, analyse, debatt og kritikk. Ansvarlig utgiver er UNIMA Norge.

Tidsskriftet redigeres i tråd med redaktørplakaten, er medlem av Norsk Tidsskriftforening og mottar tidsskriftstøtte fra Norsk Kulturråd.

Tidsskriftet har to utgivelser pr. år og sendes gratis ut til alle medlemmer i UNIMA Norge. Kun årsabonnement koster 250 NOK (350 NOK utenfor Norge)

BLI ABONNENT

Ansvarlig redaktør fra høsten 2016: Elin Lindberg

Har du spørsmål om eller tips til tidsskriftet? Ta kontakt på elin.lindberg@getmail.no / 0047 90948080