SISTE NUMMER

Tidsskrift for figurteaterÅnd i hanske nr. 2/2017 har som hovedtema Det animerte rommet. Figurteateret og det visuelle teateret har en egen evne til å kunne animere – levendegjøre – selve rommet. I dette temanummeret skriver Karstein Solli om sine erfaringer i møte med rommet på mange nivå. Anne Marit Sæther gir oss et innblikk i hvordan Cirka Teater arbeider – og har arbeidet – med det sceniske rommet. Lisa Kjellgren Almstig og Henrik Bäckbro fra svenske Dockteatern Tittut skriver om hvordan de kombinerer interaktivt teater og skyggeteater i forestillingen Busiga händer. Videre inneholder nr. 2/2017 en rapport fra den portugisiske festivalen FIMFA Lx, skrevet av Torunn Tusj, og Karen Høies rapport fra Festival of Wonder i Silkeborg. Jaap den Hertog skriver om sine inntrykk fra festivalen Figur i Fossekleiva, og har dessuten intervjuet den canadiske gruppa Les Sages Fous. Vi bringer også et stort intervju med norske Yngvild Aspeli, og en artikkel der Uta Gebert og Ruth Mariën diskuterer faglige temaer. Endelig har vi som vanlig vært på teater; denne gangen anmelder vi Verdensteatrets produksjoner HANNAH og BOPERA.

Ånd i hanske – Tidsskrift for figurteater er det eneste av sitt slag i Norge. Tidsskriftet er per 2018 inne i sin 36. årgang. Her presenteres norsk figurteater og internasjonale tendenser innen figurteaterkunsten, og tidsskriftet fungerer som en kanal for alle som er interessert i figurteater. Tidsskriftet har som ambisjon å være figurteaterkunstens vindu mot omverdenen og et forum for faglig utvikling, analyse, debatt og kritikk. Ansvarlig utgiver er UNIMA Norge.

Ånd i hanske redigeres i tråd med Redaktørplakaten, er medlem av Norsk Tidsskriftforening og mottar tidsskriftstøtte fra Norsk Kulturråd.

Tidsskriftet utgis med to dobbeltnumre pr. år, og sendes gratis ut til alle medlemmer i UNIMA Norge. Kun årsabonnement koster 250 NOK (350 NOK utenfor Norge)

BLI ABONNENT

Tidsskriftets redaktør er Elin Lindberg.

Har du spørsmål om eller tips til tidsskriftet? Ta kontakt på elin.lindberg@getmail.no / 0047 90948080