SISTE NUMMER

Ånd i hanske nr. 2/2018 er et temanummer om figurteater og tekst.

Forsidebildet er fra forestillingen
Poli Dégaine/Punchy Draw
som ble spilt av Compagnie La Pendue (FR) på Pop Up Puppets-festivalen i Stockholm i 2018

Fotograf: Jeremie Pontin

Ånd i hanske – tidsskrift for figurteater er det eneste av sitt slag i Norge, og er per 2019 inne i sin 37. årgang. Her presenteres norsk figurteater og internasjonale tendenser innen figurteaterkunsten, og tidsskriftet fungerer som en kanal for alle som er interessert i figurteater. Tidsskriftet har som ambisjon å være figurteaterkunstens vindu mot omverdenen og et forum for faglig utvikling, analyse, debatt og kritikk. Ansvarlig utgiver er UNIMA Norge.

Ånd i hanske redigeres i tråd med Redaktørplakaten, er medlem av Norsk Tidsskriftforening og mottar tidsskriftstøtte fra Norsk Kulturråd.

Tidsskriftet utgis med to dobbeltnumre pr. år, og sendes gratis ut til alle medlemmer i UNIMA Norge. Kun årsabonnement koster 250 NOK (350 NOK utenfor Norge)

BLI ABONNENT

Tidsskriftets redaktør er Elin Lindberg.

Har du spørsmål om eller tips til tidsskriftet? Ta kontakt på elin.lindberg@getmail.no / 0047 90948080