Forfatter: Erlend Rødal Vikhagen

Skrevet av John Stavland Det var med stor sorg vi mottok den triste bodskapen om at Ljudmil Nikolov hadde gått bort 10.mai etter lengre tids sjukdom, 68 år gamal Ljudmil kom til Hordaland Teater i 1990.Han reiste rundt med eit Bulgarsk danseband, og i vakre Rosendal møtte han sin store kjærleik, Anne Ørvig frå Bergen. I Rosendal låg også teaterbåten Innvik til kai. Her kom han i kontakt med med skodespelarane ombord. Etterkvart møtte han Teatersjef, Anne Gullestad på det nyetarblerte Hordaland Teater. Ho tilbydde Ljudmil jobb på teateret. Han var nemleg utdanna figurteater-skodespelar og var tilsett i 15 år…

Read More

Leder UNIMA Norge, Tone Runsjø I disse dager går tankene til alle figurteaterutøvere i Ukraina og alle kunstnere som står opp og sier sin mening om krigen. De risikerer livet og friheten sin. Her i Norge engasjerer norske figurteaterkunstnere seg, og det er utrolig flott å se. For en kort oppsummering av våren hadde vi en formidabel FIGURTEATERFESTIVAL i Tønsberg i siste uke av januar, og vi gleder oss til fortsettelsen i 2024. UNIMA Norge vil rette en spesiell takk til Anne Helgesen, Pia Gullicksen og Henriette Kihle. Dette trekløveret gjør en unik jobb og er festivalen. Hvis du ikke…

Read More

Av leder i UNIMA Norge Tone Runsjø Vi vil gjerne tro på at de beste kunstnerne lever av kunsten sin. De er kommet gjennom et nåløye og fortjener all den kulturstøtten de har fått, og de vil opphøye det kunstoppdraget de er håndplukket til. Målet er at konkurranse mellom kunstnerne nettopp gir superkvalitet og fremmer uant fornyelse i kunsten. Det skaper flyt i det frie teatermarkedet, og ikke minst åpner det for valgmuligheter. BI har utdanning i kulturledelse. Der plantes det ut en solid markedsøkonomiske tenkning i kunstfeltet. Det hevdes å være den beste oppskriften på en konkurransedyktig kulturnæring på…

Read More

Av Tone Runsjø Mange ønsket seg Anette Trettebergstuen som kulturminister, og det gir henne mye å leve opp til. Hun har fått posten på grunn av sin kompetanse på kulturpolitikk. Hun trenger derfor ikke å først orientere seg i teaterfeltet før hun handler eller uttaler seg. Det er spennende å se hva hun kan få gjennomført. Anette Trettebergstuen overtar et kulturliv som skal finne veien ut av pandemien. I tillegg har vi hatt en viktig streik i kulturfeltet. Den gir et alvorlig signal om kulturarbeideres rettigheter og rammer. Litt om bakgrunnen til kulturministeren Vår nye kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (40),…

Read More

Tone Runsjø Leder av UNIMA Norge I 2021 fikk UNIMA Norge digitalisert Ånd i hanske. Videre inn i 2022 skal innholdet på siden formes enda mer, og det skal etter hvert arbeides med annonser og en abonnement-ordning. Vi håper artikler i de fire numrene av 2021 innen figurteaterfag, kulturpolitikk, og pedagogikk har truffet våre lesere og figurteaterfeltet. Ånd i hanske har dekket det vi mener er viktige og aktuelle trender, premierer og festivaler både i inn- og utland. Som styreleder av UNIMA Norge håper jeg du som leser følger vår ferd videre inn i 2022. Vi har et stykke igjen, men…

Read More

Vil du at teater skal ha en viktig samfunnsplass? Vil du at teater skal være for mange mennesker, bygge fellesskap og være vår fremtid? FN sine bærekraftmål viser i disse dager vei for kunst og kultur i Norge. Hvis du vil være med, så heng på! Hvis ikke er ditt teaterarbeid akterutseil om få år. Hvorfor må min kunst og teatergruppe forholde seg til FN bærekraftmål for utvikling? FN bærekraftmål er et moralsk kompass. De 17 målene kan lede oss ut av å stå å stampe om teaterets plass og anerkjennelse i samfunnet. Ta med deg kjernen i hvorfor du…

Read More

Tone Runsjø Styreleder UNIMA Norge Dette halvåret ble lagt under pandemiens stramme hånd for de fleste figurteaterkunstnere i Norge. Vaksinasjonsprogrammet ser ut til å gi åpning for utøvende scenekunst og teateropplevelser til høsten. Det er gledelig og livsnødvendig for en sterkt presset kunstnæring. Kulturfeltet har tatt mye av støyten under pandemien. Samtidig popper det opp smakebiter på sosiale medier av figurteaterforestillinger under produksjon. Festivalene for figurteater i dette halvåret ble ikke slik vi drømte om i desember 2020, men vi får glede oss til det som kommer. Vi skal tilbake til fysiske møter mellom sal og scene! For 17 måneder…

Read More

Hvis vi ønsker forandring for figurteater i Norge, bør vi engasjere oss kulturpolitisk. Vi må mene noe om støtteordninger, få opp en egen utdanning, og eie egne scener. Figurteater er del av en urgammel, folkelig teaterform med sin egen kvalitet og unike samspill med mennesker. Figurteatermiljøet bør fremme dette. Jeg vil gå for mindre detaljstyring av arenaer der figurteaterkunstneren får et fast engasjement for å utvikle en forestilling fra bunnen av, og gjerne i møte med scenekunstnere hun/han ikke kjenner fra før. Gi kunstneren tillit og tilrettelagte spillerom! Ta mer styring over dine egne arenaer og din kunstart!  Kulturpolitikk er…

Read More

Tone Runsjø er leder for UNIMA Norge Kjære leser! Ånd i Hanske er Norges eldste teatertidsskrift og er inne i en spennende ny tid med omlegging til et digitalt magasin. Det ble for dyrt å produsere og distribuere Ånd i Hanske i fysiske utgaver. I likhet med mange andre tilsvarende fagmagasin. Styret i UNIMA Norge, redaksjonen og redaktøren har tatt utfordringen på strak arm! Jeg ble styreleder 11. august 2020. Jeg opplevde en liten og nedskalert organisasjon, men møtte en enorm fagkompetanse og viljestyrke. Det er utrolig å se hvordan digitaliseringen av Ånd i Hanske har falt på plass under…

Read More

Hvordan passer en figurteaterutdanning inn i Norge? Utfordringen med en fullverdig utdannelse innen figurteater i Norge er større enn å få opp et profesjonsstudium. Det handler om å omfavne mangfold og bredde innen teaterformer, utøvertyper og kulturytring i Norge. En mer økonomisk likestilling for flere typer teaterformer kunne hjulpet. Publikum, produsenter og oppkjøpere liker alt fra musikal, gateteater, film, figurteater, og Nationaltheatret. Alle selger, men svært ulikt.  Alle mottar støtte, men svært ulikt. Derfor har teaterutøvere i Norge helt forskjellige rammer og muligheter for å overleve i egen teaterprofesjon.  An Tone Runsjø Figurteaterutdannelse fra utlandet. Flere steder i…

Read More