Fagbøker

UNIMA Norge har alltid samlet bøker fra hele verden og hadde i flere år en bibliotektjeneste på kontoret sitt. I 2020 er samlingen pakket ned, men vi har lagt ut boklisten over bøkene. Det kan gi en idé om hva det går an å bestille gjennom bibliotekstjenesten eller Internett.

Link: BOKLISTE til UNIMA Norge sitt tidligere bibliotek 

Link: Pensumliste på Oslo Met halvårsenhet i figurteater 

 

Norske forskningsrapporter:

Mona Wiig doktoravhandling: Opp som en drage? Utvikling fra dukketeater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i norsk figurteaterutdanning. (2017: Det humanetiske fakultet UiO)

Anne Helgesen doktoravhandling: Animasjon – Figurteaterets velsignelse og forbannelse. Norsk Figurteaterhistorie. (2003: Det historisk-filosofiske fakultet UiO)

Norske titler:

Knut Alfsen:

Med liv og sjel, en lærer bok i figurteater

(2006)

 

 

Anne Helgesen (red.):

Ibsen og figurteater – figurteater og Ibsen

(2006)

 

Arne Bust Mykle/Tone Sinding Steinsvik

Dukketeater underveis (2006)

 

 

Anita Berge :

Dukketeater for barnehager

(2011)

 

Ragnhild Wang og Vibeke Helgesen  (Bilde kommer)

Den magiske hånden

(2000)

 

Anne Helgesen:

Leselink nb.no: «Figurteatrets historie : europeisk teaterhistorie fra en annen kant».

(1999)

 

Jane og Agnar Mykle:

Dukketeater!

(1995)

 

 

Bjørg Mykle:

Dukkens magi

(1993)

 

 

Andre utenlandske titler: (Litt forskjellig, der mange andre kunne vært nevnt)

Penny Francis: « Puppety» (2020)

David Currell:

«Puppets & Puppet Theater»

(1999)

 

Henryk Jurowski:

«A History of European Puppetry» (1996)

» Aspects of puppet theater»(1988)

 

Marvyn Millar: » Puppetry how to do it»  (2019)

Johanna Smith :» Puppetry in Theater and arts education» (2019)

Tine Bicat: «Puppets, masks and performing objekts» (2007)

John Bell: «Amerikcan pupped modernism» (2005)