UNIMA NORGES INNSPILL TIL KULTURMELDINGEN

Regjeringen skal legge frem en ny kulturmelding, og Kulturdepartementet ba organisasjoner og aktører på kulturfeltet om sende inn innspill til den nye meldingen innen 15. februar 2018. Følgende spørsmål var satt opp som grunnlag for innspillene:

  • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
  • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?

UNIMA Norge har i sitt innspill oppfordret regjeringen til å gjøre norsk figurteater til et av sine satsningsområder på kulturfeltet. I 2040 bør Norge ha en nasjonal hovedscene for figurteater, profesjonelle figurteaterkunstnere bør ha muligheten til å videreutvikle seg og eksperimentere frem nye forestillinger ved et nasjonalt kurs-, kompetanse- og ressurssenter for figurteater, og vi bør ha en flerårig, høyere utdannelse i figurteaterfaget på norsk jord.

Les UNIMA Norges innspill til Kulturmeldingen

Lenke til Kulturdepartementets temasider om den kommende kulturmeldingen