Medlemmer

MEDLEMSKAP:

Foreningen er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteater-interesserte.

Enkeltpersoner står som individuelle medlemmer og kan i tillegg representere sin organisasjon eller gruppe. Organisasjoner, institusjoner o.l. kan også stå som medlem, med samme rettigheter som enkeltmedlemmer.

Foreningskontingenten fastsettes av årsmøtet. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig innen 31.12. For å ha stemmerett på årsmøte må man legge frem betalt kontigent, og for å motta Ånd i hanske.