UNIMA Norge er den norske avdelingen av UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

UNIMA Norge har de samme formål som moderorganisasjonen, og skal i tillegg

”… arbeide for å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Organisasjonen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet.»

UNIMA Norge er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte.

UNIMA Norge har i dag i overkant av 140 betalende medlemmer og 7 æresmedlemmer.

KONTINGENT

Årlig kontingent koster kr. 600,- for enkeltmedlemmer (student/honnør kr. 300,- ) og kr. 1000,-  for organisasjoner, institusjoner og lignende (jfr. vedtektene § 3). På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt å tilby studenter ett års gratis medlemskap ved innmelding i UNIMA Norge.

Innmeldingsskjema til UNIMA Norge finner du her

POSTADRESSE:

UNIMA Norge
Torshovloftet
Kulturslottet Soria Moria
Vogts gate 64
0477 OSLO

Org.nr: 975 489 647

LEDELSEN

Foreningen ledes av et styre bestående av én leder og minst fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer, i henhold til vedtektenes § 5.

Styret valgt for 2020/2021:

  • Styreleder Tone Runsjø, epost, Tel: 90 66 66 80
  • Nestleder Kristoffer Bakken Eriksen, epost,  Tel: 45459940
  • Sekretær Ole Hval, epost, Tel: 48 27 44 21
  • Styremedlem Line Rosvoll, epost, Tel: 90 05 42 71
  • Styremedlem Ragni Halle, epost, Tel: 45229588
  • Kasserer Gunn Strand Eliassen, epost, Tel: 40 61 05 31
  • Vara Domenika Minkacz, epost, Tel: 94496882
  • Vara Andrea Norvik Jervell, epost, Tel: 92081704