UNIMA Norge

UNIMA Norge er forening for figurteater i Norge. Den samler alle innen figurteaterfeltet. Det er den norske avdelingen av den internasjonale UNIMA (Union International de la Marionnette) Den norske foreningen ble stiftet i 1974, som en videreføring av Norsk dukketeaterforening.

Formålet til UNIMA Norge er å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Organisasjonen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet.

Figurteater er ikke hovedformen i teater i Norge, som det er i andre verdensdeler. Derfor har UNIMA Norge alltid vært et abassadør og en formidler av figurteater. Vært en viktig møteplass for utøvere og fagfeltet. UNIMA Norge er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte.  Derfor består medlemsmassen både av enkeltmedlem, grupper og institusjoner.

Styreleder i UNIMA Norge siden 1973:

Periode Styreleder
1973-1979 Vibeke Helgesen
Ragnhild Wang
Åge Kristoffersen
1985-1987 Mona Wiig
1987 Knut Alfsen
Camilla Tostrup
2002-2012 Svein Gundersen
2012-2014 Kenneth Dean
2014-2015 Henriette Blakstad
2015-2017 Torunn Tusj
2017- 2019 Bo Anders Sundstedt
2019 – 2020  Pia  Gullichsen
2020 – Tone Runsjø