top of page

Et nytt internasjonalt figurteatertidsskrift fra UNIMA er på trappene – og Ånd i hanske er med!

Det er moderorganisasjonen UNIMA som står bak en planlagt etablering av det nye figurteatertidsskriftet. Og det er nederlandske Frans Hakkemars som er primus motor. Allerede i fjor tok han kontakt med oss i Ånd i hanske med spørsmål om vi ville bidra til det internasjonale tidsskriftet – og det er klart vi ville!

Av Elin Lindberg

De siste to årene har det foregått et arbeid i underkommisjonen til Puppet Publications Online (PPO) i UNIMA, for å etablere et internasjonalt figurteatertidsskrift. Denne underkommisjonen til PPO består, i tillegg til Frans Hakkemars, av Mihail Baykov (Bulgaria), Jenö Virág (Ungarn) og Alessendra Amicarelli (Italia). Det er Mihail Baykov og Emmanuelle Castang (Frankrike) som er prosjektkoordinator i UNIMA, som i hovedsak har arbeidet med forprosjektet til dette. Ideen er at tidsskriftet skal publiseres en gang i året. Kanskje blir publiseringsdato på figurteaterdagen 21. mars? Om det skal bli et digitalt, eller et fysisk tidsskrift, diskuteres. Det jobbes med hvordan strukturen på tidsskriftet skal være. Skal det være helt nyskrevne tekster? Eller skal det hentes inn tekster som allerede er publisert på andre språk enn fransk, engelsk og spansk som er de språkene UNIMA publiserer tekster på? Ånd i hanske, representert av redaktøren, og rådsmedlem Jaap den Hertog, har deltatt på flere Zoom-møter sammen med representanter og redaktører for figurteatertidsskrifter fra hele verden. Det har vært stor stas å kommunisere med andre figurteatertidsskriftfolk fra India, Canada, Brasil, Australia og ulike steder i Europa. Og vi er klare til å fortsette samarbeidet!

bottom of page