top of page

OM OSS

UNIMA Norge er den norske avdelingen av den internasjonale UNIMA (Union International de la Marionnette). Foreningen ble stiftet i 1974, som en videreføring av Norsk dukketeaterforening. 

Formålet til UNIMA Norge er å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Organisasjonen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill fra utenlandske teatre. Siden 1983 har UNIMA Norge vært utgiver av figurteatertidsskriftet Ånd i hanske.

Medlemsmassen består av enkeltmedlemmer, grupper og institusjoner. 

Interesseforeningen er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteaterinteresserte.

Styret blir oppnevnt av en valgkomite og oppnevnt ved årsmøte. Styreleder blir utnevnt for ett år av gangen. Styremedlemmene blir valgt inn for to år av gangen.  

UNIMA Norge plikter å ha representanter til det internasjonale UNIMA-rådet

UNIMA Norge sine internasjonale rådsmedlemmer er Jaap den Hertog og Tiina Suhonen

STYRET

bottom of page